foto-marc-van-der-meer-ecbo

Welkom

Welkom op de persoonlijke pagina van Marc van der Meer. Deze website is nog in ontwikkeling. Ik probeer de website zo spoedig mogelijk verder aan te kleden met enkele interviews en verdere persoonlijke gegevens. Hieronder staan mijn contactgegevens en enkele wetenswaardigheden. Aarzel niet even te bellen.

Tel: 06 – 12 69 09 22  

Email: M&A@xs4all.nlTilburg:  marc.vandermeer@uvt.nl;  SBB: m.vandermeer@s-bb.nl

Secretariaat: Diane Rakers beheert mijn agenda: D.Rakers@s-bb.nl.

Wat mij fascineert is de wederzijdse aanpassing van het (beroeps)onderwijs, de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid, verschillende beleidsvelden met een eigen dynamiek. Het gaat dan om mensenwerk, hoe in organisaties de fijne radertjes lopen, olie in de machine. Hoe je slim(-mer) kunt organiseren, ook met oog op de langere termijn. In mijn onderzoek houd ik me bezig met de ontwikkelingen van arbeidsverhoudingen op allerlei niveaus. In Tilburg gaat het vooral om de arbeidsmarktpositie van leraren en de wijzen waarop zij hun professionalisering vormgeven. In het beroepsonderwijs gaat het dan ook om de relatie van docenten met het werkveld, en hoe je professionele standaarden moet herijken. De Lerarenagenda 2020 kent in het beroepsonderwijs enkele extra uitdagingen voor docenten. Zo probeer ik verder bij te dragen aan de discussie over de nieuwe rechtsorde van de arbeid, de flexibele inzet van onderwijsteams, en het psychologisch contract van onderwijsinstellingen met hun medewerkers.

Activiteiten: Marc van der Meer vult zijn werkweek op verschillende manieren in. Hij is bijzonder hoogleraar onderwijsarbeidsmarkt bij ReflecT, Tilburg Law School en het Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel. Hij is tevens onafhankelijk wetenschappelijk adviseur voor het beroepsonderwijs. Zo is hij voor twee dagen per week via S-BB verbonden aan de toporganen in de MBO-sector. Daarnaast verzorgt hij regelmatig lezingen en presentaties, hij is ook veel gevraagd gespreksleider bij werkgroepen, discussies of conferenties.

Hij zet in voor de ontwikkeling van een hoogwaardige kennisinfrastructuur in het beroepsonderwijs en is geïnteresseerd in nieuwe vormen van kennisuitwisseling en de ontwikkeling van een ‘lerend stelsel’ van beroepsonderwijs. Hij is daarom actief in de driehoek van het onderwijsbeleid, de arbeidsmarkt, de onderwijspraktijk waarin docenten en praktijkbegeleiders hun vak overdragen. 

Zijn werk richt zich op de systematisch evaluatie van beleidsvernieuwingen. Dit kan in navolging van de vooraanstaande Amerikaanse socioloog Charles Sabel getypeerd worden als diagnostisch leren of ‘learning by monitoring’. Het gaat er in het onderwijs om scholen paarsgewijs te vergelijken en vast te stellen hoe het nationale beleidshervormingen doorwerken in de onderwijspraktijk. Dergelijke technieken kunnen met oog op de toekomst ook worden gebruikt in het bedrijfsleven of in andere beleidsvelden.

Gastspreker en dagvoorzitter Marc is ook regelmatig gastspreker en dagvoorzitter over gerelateerde onderwerpen. Op de volgende pagina staat een kort overzicht van recente presentaties en bijdragen.

Samenwerking Er is niet alleen veel teveel werk te doen voor één persoon, samen kom je ook verder. Daarom trek ik in wisselende combinaties samen op met anderen, bijvoorbeeld bij het versterken van een projectteam. Dat is leuk om te doen en daar leer je veel van. Mijn eigen werkorganisatie M&A staat dan ook voor Meer en Anders en voor Marc en Anderen.

Huidige projecten:

 • Naar een lerend MBO-bestel (diverse papers in opdracht van NRO, ter publicatie in september 2017)
 • Beroepspraktijkvorming: de blackbox open! (In voorbereiding zijn enkele artikelen)
 • De onderwijsarbeidsmarkt. In voorbereiding is een boek ‘Onderwijs aan het werk’ (te verschijnen voorjaar 2018)
 • Onderwijskundig vakmanschap en vernieuwing van arbeidsverhoudingen in het mbo (lopend)
 • MBO 2025 (alles wat er gebeurt sinds de publicatie van april 2015).
 • De nieuwe rechtsorde van de arbeid: a  new Dutch Design voor flexibel en zeker werk in het onderwijs (samen met Mariette Amsing, Frank Corvers en Ton Wilthagen).
 • De toerustingsagenda van het beroepsonderwijs (nu in samenwerking met SER Brabant).
 • De publieke verantwoording van de O&O-fondsen (blijft actueel sinds onze publicatie van 2013)
 • Youth unemployment (Style network of excellence). Het E-book wordt gepubliceerd in augustus 2017.
 • De kennisinfrastructuur in het beroepsonderwijs
 • Het nieuwe sociaal overleg in Den Haag: pragmatisch en programmatisch polderen. In oktober 2017 start een gezamenlijk project met Universiteit van Mannheim.