Over mij

Functies: Marc van der Meer is sinds maart 2013 voor één dag in de week bijzonder hoogleraar onderwijsarbeidsmarkt bij ReflecT, Tilburg Law School en het Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel. Vanaf juni 2015 werkt hij ook één dag per week voor Europese projecten in het kader van dezelfde leerstoel. Hij is vanaf 1 maart 2014 tevens onafhankelijk wetenschappelijk adviseur voor het beroepsonderwijs. Zo is hij voor twee dagen per week verbonden aan SBB en werkt op locatie in Zoetermeer en Woerden. Tenslotte verzorgt hij lezingen en inhoudelijke bijdragen vanuit zijn werkorganisatie M&A.

Loopbaan: Marc van der Meer studeerde economie in Tilburg en Madrid en promoveerde in de sociale wetenschappen in Amsterdam. Hij was van 2009 – februari 2014 directeur van het landelijk Expertisecentrum Beroepsonderwijs (www.ecbo.nl). Hij was eerder werkzaam bij de Amsterdamse School voor Sociaal-Wetenschappelijk onderzoek (Ph.D), bij het Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies (van 1998-2009, oa. als hoofd opleidingen en UHD) en bij het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (2006-2009, in deeltijd als projectleider kennisontwikkeling).

Nevenfuncties: Marc van der Meer is sinds 2012 voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen (NvA). Vanaf 1 januari 2016 is hij lid van de Raad van Toezicht en de Onderwijscommissie van Esprit-scholengemeenschap in Amsterdam. Sinds 2016 is hij lid van de SER in N- Brabant. Daarnaast is hij onbezoldigd secretaris-penningmeester van de Stichting Max Goote Bijzondere Leerstoelen, voor beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en levenslang leren (waarvan de activiteiten expireren per 31 december 2015).  Van 2009-2014 vertegenwoordigde hij Nederland bij de VET-afdeling van de OECD (onbezoldigd). Ook was hij van 2012-2015 lid van de stuurgroep van het Practoraat Sociale Media, sinds 2015 is hij adviseur van de Stichting ‘Iedere school een practoraat’.  Ook is hij  mede-oprichter van de online community  www.hetnieuweberoepsonderwijs.nl.  en van www.platformarbeidsverhoudingen.nl. Hij is als ‘honorary fellow’ verbonden aan het Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies van de Universiteit van Amsterdam. In 2014 was hij  lid van de denktank van AWVN over de investeringsfunctie en de toekomst van het sociaal beleid van Nederland. In het najaar 2015 is hij toegetreden als lid tot de werkgroep van het Centrum voor de Ambachtseconomie (CvAE) over de opleiden in de ambachtseconomie.